SGS Sekce gynekologické sexuologie ČGPS


Sekce gynekologické sexuologie je dobrovolnou odbornou společností, která rozvíjí obor gynekologické sexuologie. Sdružuje lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu a osvětově vzdělávací činnosti problémů a onemocnění týkající se tohoto oboru. Rozvíjí mezioborovou spolupráci v oboru gynekologie a porodnictví a mezi ostatními specializacemi zabývajících se lidskou sexualitou.
 

Sekce gynekologické sexuologie je součástí ČGPS a podléhá ve schvalování programu a činnosti jejímu výboru. Členem sekce může být pouze člen ČGPS. Zánikem členství v ČGPS z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci.

Akce

05.09.2019 09:18
VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019  
09.07.2018 12:13
VI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 20. 10. 2018  
04.08.2017 11:28
V. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 21. 10. 2017    
02.10.2016 10:44
IV. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Ženská sexualita ve zdraví a nemoci. Hotel Floret, Průhonice - 22. 10. 2016. 
06.08.2015 09:00
III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích.Hotel Floret,  Průhonice - 17. 10. 2015.Podrobnější informace, program a přihláška jsou v sekci Aktuality.
27.07.2014 10:08
Dne 11.10.2014 pořádá SGS ČGPS ČLS JEP v hotelu Floret v Průhonicích u Prahy II. konferenci na téma Ženská sexualita v 21. století  
12.10.2013 08:00
SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP pořádá ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP Sdružením soukromých gynekologů ČR a Sdružením praktických lékařů ČR Odborný seminář SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE V ORDINACI GYNEKOLOGA A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 12. 10. 2013 Kongresové centrum Floret, Květnové...

Kontakt

Kontakt Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

mobilní tel.: 724 031 582 pastor.zlatko@volny.cz